What Do You Think?

Affective computing in digital twins

"

Przejdź niżej

What We Do?

WHAT specjalizuje się w Affective Computing, zbierając i analizując dane dotyczące emocji, temperamentu, charakteru, a także fizjologii i biologii człowieka. Tworzymy Digital Twins – cyfrowe bliźniaki, które odzwierciedlają złożoność ludzkich doświadczeń. 

Naszym zadaniem jest nie tylko obserwowanie, ale także uczestnictwo w kreowaniu przyszłości, gdzie technologia służy lepszemu rozumieniu siebie i innych. Dzięki zaawansowanym badaniom w dziedzinie Affective Computing, WHAT tworzy cyfrowe bliźniaki, które są czymś więcej niż kopią; są one spersonalizowanym odzwierciedleniem każdego aspektu ludzkiego bytu – od emocji i temperamentu, po fizjologię i biologię. Każdy cyfrowy bliźniak w WHAT jest projektowany z myślą o indywidualności, podkreślając, że za każdą technologią stoi człowiek, z jego przemyśleniami, emocjami, określoną fizjologią, a także często problemami zdrowotnymi. Nasze cyfrowe bliźniaki, tworzone z holistycznego postrzegania ludzkiej natury, otwierają nowe możliwości dla personalizacji, interakcji i zrozumienia, podkreślając nie tylko to, co nas łączy, ale przede wszystkim to co nas odróżnia. 

Affective Computing

Affective Computing, czyli informatyka afektywna, to interdyscyplinarna dziedzina łącząca elementy informatyki, psychologii, i kognitywistyki, która skupia się na stworzeniu systemów i urządzeń zdolnych do interakcji z ludźmi w sposób bardziej naturalny i intuicyjny. Systemy te są projektowane tak, aby mogły rozpoznawać, interpretować, przetwarzać, a nawet symulować ludzkie emocje i stany afektywne. Celem informatyki afektywnej jest nie tylko zrozumienie emocji ludzkich, ale również wykorzystanie tej wiedzy do stworzenia maszyn, które mogą lepiej wspierać ludzi w codziennym życiu, pracy, edukacji czy terapii, oferując bardziej spersonalizowane i empatyczne interakcje.

Digital Twins

Cyfrowe bliźniaki (Digital Twins) to wirtualne modele fizycznych obiektów, procesów, osób lub systemów. Pozwalają one na symulację, monitorowanie i analizę danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można przewidywać zachowania, optymalizować działania i podejmować lepsze decyzje bez bezpośredniego wpływu na rzeczywisty odpowiednik. W kontekście ludzi, cyfrowe bliźniaki mogą odtwarzać fizjologiczne i behawioralne cechy osób, umożliwiając np. personalizowaną medycynę, zaawansowane systemy rekomendacji czy interakcje z AI. Cyfrowe bliźniaki łączą w sobie zaawansowane technologie, takie jak IoT (Internet Rzeczy), AI (sztuczna inteligencja), analiza dużych zbiorów danych i cloud computing, tworząc dynamiczne, cyfrowe repliki, które ewoluują wraz ze swoimi fizycznymi odpowiednikami.

Emotion AI

Emotion AI, znana również jako sztuczna inteligencja emocjonalna, to gałąź sztucznej inteligencji skupiająca się na rozpoznawaniu, interpretowaniu, przetwarzaniu i symulowaniu ludzkich emocji. Wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak przetwarzanie języka naturalnego (NLP), analiza obrazu i dźwięku, uczenie maszynowe oraz sieci neuronowe, aby maszyny mogły lepiej rozumieć ludzkie stany emocjonalne i odpowiednio na nie reagować. Emotion AI znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w obszarze obsługi klienta, poprzez chatboty i wirtualnych asystentów zdolnych interpretować emocje użytkownika, w marketingu do analizy reakcji konsumentów na produkty lub reklamy, w sektorze motoryzacyjnym do monitorowania stanu emocjonalnego i zmęczenia kierowców, czy w zdrowiu psychicznym do wspierania diagnozy i terapii. Poprzez analizę wypowiedzi, tonu głosu, mimiki twarzy czy nawet rytmu serca, Emotion AI otwiera nowe możliwości dla bardziej intuicyjnych i empatycznych interakcji między człowiekiem a maszyną.

Z entuzjazmem angażujemy się w współpracę badawczą z partnerami z różnych sektorów, dążąc do wspólnego rozwoju technologii i nauki.